Logo
 
 
 
VELTHEIMIA
 
Veltheimia bracteata                                          4.00
 
Flowering size bulbs...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Veltheimia bracteata 'Lemon Flame'    6.00
 
  Flowering size bulbs...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Veltheimia capensis                         5.00
 
  Flowering size bulbs...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VELLOZIA
 
 
  Vellozia capensis                           5.50
 
  Flowwering size bulbs...